Servei de menjador

Aquest any hem arribat a una entesa amb el menjador del Bar del Poliesportiu.

Creiem que per temes de mobilitat i altres, podem oferir a través de la Isabel Correas un servei de menjador adient, sense haver de sortit de les instal·lacions i mantenint els nois i noies , en un espai segur.

Si esteu interessats en aquest servei, podeu descarregar-vos els menús setmanals que ens ha preparat la Isabel.

Preu del menú / dia 7,5€

N.º de compte corrent: ES63 2100 0354 1102 0018 1832

o en efectiu el mateix dia als monitors.

Telèfon Isabel : 687.79.16.68