Autorització de Recollida a les Escoles

Des del Club Bàsquet Argentona, oferim el servei de recollida i acompanyament del jugador/a, des de les diferents Escoles d’Argentona , fins al Pavelló . Això es fa a traves d’un responsable designat pel Club, major d’edat, que es farà càrreg de l’acompanyament amb seguretat fins a les instal.lacions de l’entrenament.

Si esteu interessats en aquest servei, haureu d’omplenar e document adjunt i fer-lo arribar , degudament signat.

Autorització Recollida Escola 2021.