Pagament

El pagament enguany es farà únicament per transferencia bancària.

Atenció! Només han de fer el pagament les persones que hagin fet per-inscripció. Si detectem ingrés d’algú que no està a la llista, es farà devolució.

indiqueu en el concepte “PAGAMENT 24 CAMPUS” i el nom+cognom del nen/a.

ES73 0081 0353 6900 0115 7024 SABADELL

ES76 2038 6861 5760 00015615 BANKIA

Normalment hi ha una opció en l’entitat bancària d’imprimir el comprovant de la transferència , en pdf. Envieu-nos aquest comprovant per mail, junt amb la documentació.

  • No es donarà per finalitzada la inscripció si no rebem aquest comprovant.