Sobre l’ús del Pavelló

Tot us d’unes instal·lacions municipals, comporta haber de compartir amb moltes persones i esportistes , l’espai concedit per a la pràctica de l’esport.

És un dret i un deure, haber de respectar unes certes normes per a que les instal·lacions estiguin al gust de tohom.

Us agraïm que llegiu aquests documents i respecteu les normes bàsiques.

De segur que tots hi guanyem.

Editat per l’Ajuntament d’Argentona , Setembre del 2021
Editat per l’Ajuntament d’Argentona 2017