Sobre el passaport Covid

Us fem arribar informació actualitzada sobre l’obligatorietat de presentació del passaport Covid.

D’acord amb la Resolució SLT/3512/2021, respecte l’ús del certificat COVID per accedir a
determinats espais, us comuniquem el següent:

 El certificat COVID només necessari per accedir a sales de fitness i gimnasos.

 Qualsevol altra tipus d’activitat esportiva que es realitzi fora de sala fitness i
gimnasos (piscines, pavellons, pistes, outdoor, etc), queden excloses d’aquesta
obligació.

El certificat COVID tampoc és exigible per entrenament o competició federada.

El certificat COVID no és exigible per menors de 12 anys ni per acompanyants.

A les zones de restauració de les instal·lacions SÍ és obligatori exhibir el certificat
COVID per accedir-hi; amb independència del tipus de pràctica esportiva que es
realitzi.


 Les instal·lacions o espais obligades a demanar el certificat COVID d’acord al previst,
hauran de:
– designar un responsable de comprovar els certificats a l’accés
– poden comptar amb l’eina de verificació del certificat habilitada per la generalitat que
trobareu en aquest enllaç: Eina
– hauran d’ubicar un cartell a l’accés on s’indiqui la obligatorietat del certificat a l’espai.