Documentació Campus

Davant la situació excepcional, necessitem mesures execpionals.

Es per això que us demanem que descarregueu , imprimiu, llegiu i si hi esteu d’acord signeu els següents documents, que ens demanen .

Primerament necessitem que ens envieu les fotos dels següents carnets/documents:

  • Foto frontal del DNI del Jugador (si es jugador del CBA , no cal)
  • Foto frontal de la Tarja sanitària (si es jugador del CBA , no cal)
  • Foto del carnet de vacunació vigent.

Després haureu de descarregar i imprimir els següents documents:

(assegureu-vos de tenir un lector de PDF instal.lat)

Aquests documents els haureu de descarregar i imprimir, i un cop omplerts i signats, els haureu d’enviar per mail, junt amb el comprovant de transferència bancària .

Els originals signats , s’entregaran el primer dia que el noi/a assisteixi al Campus, al monitor encarregat.

Tot això ho haureu d’enviar al mail cbargentona@gmail.com amb el següent tema: “DOCUMENTACIO 24 CAMPUS CBA” i el nom i cognom del nen/a.